Snabb & diskret leverans
Hämta i butik
Fri frakt över 995 kr

Abort

Kvinna som funderar. Abort text. Grå bakgrund.Kvinna som funderar. Abort text. Grå bakgrund.

Varför behöver vi uppmärksamma aborträtten i ett land som Sverige? Jo, för att en högerextrem politik är på frammarsch i hela världen, inklusive i Sverige. Inte nog med det så lever nästintill 91 miljoner kvinnor, som är i fertil ålder, i länder där abort är helt förbjudet. 

Över sju miljoner flickor och kvinnor är i behov av vård varje år efter att genomgått osäkra aborter, varav tiotusentals av dem dör som följd, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Även om Sverige har en bra abortlag som tillåter fri abort fram till vecka 18, hotas aborträtten i många delar av världen. Det är därför viktigare än någonsin att visa hur brett och starkt stödet för aborträtt är i Sverige.

Jag anser att abort ska vara en mänsklig rättighet av flera skäl. 

 

Varför ska abort vara en mänsklig rättighet? 

Rätten att bestämma över sin egen kropp

Varje individ ska ha rätten att fatta beslut om sin egen kropp och reproduktiva hälsa. Detta innebär rätten att välja om och när man vill bli förälder. Genom att tillåta abort erkänner samhället och lagstiftningen att människor har rätt att fatta beslut om sin egen framtid och familjebildning.

Kvinnors rättigheter

Abort är särskilt viktigt för att säkerställa kvinnors rättigheter. Kvinnor bör ha rätten att bestämma över sin egen kropp och sin egen reproduktiva hälsa. Att förbjuda eller inskränka abort kan leda till farliga och olagliga aborter, vilket kan uttsätta kvinnors liv och hälsa i fara.

Hälsa och säkerhet

Lagliga och säkra aborter utförs av utbildad medicinsk personal och i sterila miljöer, vilket minskar riskerna för komplikationer och infektioner. En olaglig abort kan leda till farliga och osäkra metoder som kan utsätta slidbärares hälsa och liv i fara.

Sociala och ekonomiska faktorer

Abort kan vara en viktig möjlighet för personer att hantera sina livssituationer, inklusive sociala och ekonomiska faktorer. Att neka abort kan tvinga personer att hantera oönskade graviditeter som kan leda till ökad ekonomisk osäkerhet och försvårande av deras livssituation.

Mänsklig värdighet

Att tillåta abort respekterar människans värdighet genom att ge dem rätt att fatta beslut om sitt egna liv. Det innebär att samhället inte tvingar personer att genomgå graviditet och förlossning mot deras vilja.

Minskad barnafödelse i ogynnsamma förhållanden

Genom att möjliggöra för personer att kontrollera sin egen reproduktion kan samhället hjälpa till att minska antalet barn som föds i ogynnsamma förhållanden.

 

Hur går en abort till? 

Själva aborten utförs antingen medicinskt eller kirurgiskt av kvalificerad vårdpersonal. Oavsett om du gör en medicinsk eller kirurgisk abort, behöver du först gå och identifiera graviditeten hos behörig vårdpersonal. Under mötet får man frågan om man är säker på att man vill göra abort, därefter bokas en tid in för abort. Det brukar vanligtvis ske ännu ett möte innan aborten, den dagen får du en tablett som förbereder kroppen för aborten. 

Nedan beskriver jag hur en abort vanligtvis går till.

Medicinsk abort

En medicinsk abort innebär att aborten utförs med hjälp av läkemedel. De första läkemedlen tas vanligtvis på kliniken under övervakning. Någon dag senare får du komma tillbaka till mottagningen för att ta ett annat läkemedel som gör att livmodern får sammandragningar. Du stannar sedan kvar på mottagningen, och efter några timmar kommer det en blödning med klumpar i och med att graviditeten stöts ut. Det kan göra ont och då brukar man vanligtvis få smärtlindring. Du kan åka hem senare samma dag. Ibland kan du få ta den andra omgången tabletter hemma, en så kallad hemabort. Det rekommenderas att du har någon nära dig under hemaborten.

Efter aborten är det vanligt att blöda i cirka två veckor. I början är blödningen ungefär som vid menstruation eller kanske lite mer, sedan avtar den. En del kan blöda längre. Huvudsaken är att blödningen minskar med tiden. Under tiden du blöder får du inte använda tampong eller liknande för att undvika risken för infektion.

Det rekommenderas att ta ett graviditetstest efter 3 – 4 veckor.

Kirurgisk abort

Vid en kirurgisk abort utförs ingreppet av en erfaren läkare. Ibland får man först ett läkemedel som mjukar upp livmoderhalsen. Läkemedlet kan tas på olika sätt, den kan antingen föras in i slidan eller läggas under tungan. Operationen utförs under en kortare narkos eller, för den som önskar, med hjälp av lokalbedövning av livmoderhalsen. 

Själva aborten görs av läkaren med hjälp av ett suginstrument som förs in i livmodern. Instrumentet suger försiktigt ut foster och moderkaka ut ur livmodern. Själva ingreppet brukar gå ganska fort.

Efteråt får du stanna kvar på mottagningen i några timmar för att vila. Efter en kirurgisk abort blöder du vanligtvis mindre än efter en medicinsk abort.

Kirurgisk abort kan användas till graviditetsvecka 12 eller 13, men oftast inte under väldigt tidig graviditet. 

Sen abort

Efter vecka 12 eller 13 görs aborter alltid med medicinsk metod. Då är aborten mer långdragen och du får stanna längre på mottagningen. Det är individuellt hur lång tid aborten tar, men de flesta kan åka hem samma dag. Om det finns rester av moderkakan kvar kan läkare behöva avsluta med en skrapning av livmodern.

Rådgivning och information

Det sker vanligtvis en kortare rådgivning och information när du söker dig till en abortmottagning. Vissa tycker inte alltid att dessa samtal är tillräckliga för att göra sitt val. Känner man sig osäker på om man vill göra abort eller inte kan en sexolog, eller annan samtalsterapuet hjälpa dig genom att samtala om dina känslor och ge opartisk information om abortalternativ. 

 

Vad är vanliga känslor inför en abort? 

Det är vanligt att uppleva en bred skala av känslor och reaktioner inför en abort eftersom det är ett känslomässigt och fysiskt betydande händelse. Dessa känslor varierar från person till person och kan påverkas av personens omständigheter, stödsystem, och personliga erfarenheter. Nedan listar jag några vanliga känslor.

Ångest och rädsla

Många personer känner ångest och rädsla inför ingreppet, speciellt om det är deras första gång eller om de är osäkra på sitt beslut.

Sorg

En del personer kan känna sorg över beslutet att avsluta en graviditet, även om det är det rätta beslutet för dem i deras omständigheter.

Skam eller skuld

Vissa individer kan uppleva skam eller skuld, ofta påverkade av samhällets stigmatism kring abort eller personliga tro och värderingar.

Ovisshet

Om beslutet är komplicerat eller påverkas av yttre faktorer, kan en person känna ovisshet eller ambivalens inför aborten.

Lättnad

För andra kan aborten vara en lättnad, särskilt om graviditeten var oönskad eller kom med komplicerande omständigheter som hotade deras hälsa eller välbefinnande.

 

Vilka känslor är vanliga efter en abort? 

Precis som vanliga känslor innan en abort kan många uppleva liknande känslor efter en abort. Nedan listar jag några vanliga känslor efter en abort. 

Lättnad

Många personer känner en omedelbar lättnad efter en abort, särskilt om de var under stor stress eller ångest inför ingreppet.

Sorg 

Efter aborten kan sorg över förlusten av en graviditet eller framtidsplaner uppstå, och det är normalt att bearbeta den här sorgen.

Skuld och skam

Vissa individer kan uppleva skuld och skam efter en abort, ofta på grund av samhällets fördomar eller inre konflikter om beslutet.

Förväntan 

Vissa kan känna förväntan inför att återgå till sin normala rutin och framtidsplaner efter aborten.

Känsla av förlust 

För dem som upplever aborten som en förlust kan det ta tid att bearbeta sina känslor och sorg.

 

Hur är du med och står upp för aborträtten den 28 september? 

- Ta en bild där du står upp
- Skriv något om varför du står upp! 
- Använd #StåUppFörAborträtten 
- Publicera bilden i dina sociala medier

 

Har du frågor? Mejla mig på sexologen@lustly.se 

Är du intresserad av att boka in ett samtal med mig? Mejla mig på sexolog.sandraolofsson@gmail.com