Snabb & diskret leverans
Hämta i butik
Fri frakt över 995 kr

Sexuell skam

Kvinna med mörkt hår som håller för ögonen med händerna. Brudslöja i händerna.Kvinna med mörkt hår som håller för ögonen med händerna. Brudslöja i händerna.

 

Människor känner sexuell skam för alla möjliga olika anledningar. Vanligast är att man känner skam kring sex innan äktenskap, normbrytande sexualitet, sexuella fantasier, sexuella kinks och fetisher, antal sexpartners, sexlust, sexuella övergrepp och onani. Kortfattat är sexuell skam en stark och negativ känsla som kan uppstå när man känner sig felaktig, ovärdig eller onormal på grund av sina sexuella tankar, känslor, fantasier eller beteenden. 

Som sexolog är det min kanske livs stora uppgift att kämpa mot sexuell skam och bidra till en mer inkluderande och accepterande sexualkultur. Jag drömmer om en värld där vi får älska och knulla fritt. Där vi får njuta av alla de fördelar och härligheter som kommer med sex och njutning. På köpet får vi mer tillfredsställande relationer, bättre självkänsla och förbättrad sexuell hälsa. Jag har en förståelse och djup respekt för att vi alla är unika individer och jag anser att det är viktigt att vi lever våra liv utifrån våra egna behov och egenheter. Vad än samhället, kulturer, religioner eller nära och kära säger, så har de ingen rätt till bestämmande om en persons sexualitet och sexliv.  

Vad är roten till sexuell skam?

Kulturella och religiösa normer. Många samhällen har starka normer och värderingar kring sexualitet som kan vara konservativa eller restriktiva. Om dessa normer inte överensstämmer med en persons sexuella önskningar eller identitet kan det leda till skam- och skuldkänslor. Detta är också en vanlig orsak till varför personer med normbrytande sexualitet lider av depression och psykisk ohälsa. 


Uppfostran och familj. Familjens värderingar och reaktioner på en persons sexualitet, könsidentitet och sexliv kan påverka en personens uppfattning om sex och kropp. Negativa eller avvisande reaktioner kan skapa sexuell skam och leda till att personen inte vågar utforska sin sexuella identitet fritt.


Sexuella trauman. Upplevelsen av sexuella övergrepp eller andra traumatiserande händelser kan skapa djupgående sexuell skam. Den drabbade kan känna sig smutsig, skyldig eller skadad på grund av händelsen. Det är vanligt att sexualbrottsoffer till en början känner att det är denne själv som bär ansvar för händelsen. 


Sociala normer och stigman. Samhällets negativa reaktioner mot olika sexuella uttryck och könsidentiteter, som exempelvis transpersoner eller BDSM (Bondage, Disciplin, Dominans, Underkastelse, Sadism, Masochism), kan skapa skam för de som identifierar sig med dessa aspekter av sexualitet eller könsidentifikation.


All sexuell skam grundar sig alltså i att människor inte känner sig accepterade eller förstådda av samhället eller sina närmaste. Att man inte passar in och en rädsla för att mista sitt sammanhang. Samtidigt kan sexuell skam vara förödande för individer och deras sexuella relationer. 

Vad kan sexuell skam leda till?

Minskad självkänsla. Sexuell skam kan leda till att personen känner sig mindre värd och mindre attraktiv. Detta kan påverka deras självkänsla negativt och skapa osäkerhet och depression.


Negativ påverkan på sexuell lust. Skam kan påverka en persons förmåga att känna njutning och lust i sexuella situationer. Det kan leda till minskad sexuell upphetsning och intresse för sex.


Försvårande av relationer. Sexuell skam kan påverka en persons förmåga att vara intim och öppen i sina relationer. Det kan skapa konflikter och känslomässiga avståndstaganden i parförhållanden.


Psykisk ohälsa. Långvarig och allvarlig sexuell skam kan leda till psykisk ohälsa, som depression, ångest eller självmordstankar.


För att främja sexuell hälsa och välbefinnande är det viktigt att minska sexuell skam och öka kunskapen och acceptansen kring olika sexuella uttryck och identiteter. Sexuell utbildning, terapi och stöd från omgivningen kan hjälpa människor att övervinna sexuell skam och uppnå en positiv och hälsosam relation till sin sexualitet. Det är viktigt att skapa en inkluderande och stödjande miljö där människor kan utforska och uttrycka sin sexualitet utan att känna skam eller skuld.

 

Ett par som håller om varandra i ett mörkt rum med en lampa i bakgrunden.Ett par som håller om varandra i ett mörkt rum med en lampa i bakgrunden.
All sexuell skam grundar sig alltså i att människor inte känner sig accepterade eller förstådda av samhället eller sina närmaste.

Hur kan man arbeta bort sin sexuella skam?

Att hantera och bli av med sexuell skam kan vara en utmanande process, men det är möjligt med rätt stöd och strategier. Här är några tips som kan hjälpa att minska sexuell skam:


Sök professionell hjälp. Att samtala med en sexolog eller terapeut som är kunnig inom sexuell hälsa kan vara värdefullt. Terapeuten kan hjälpa en att förstå och utmana de negativa tankemönster och övertygelser som ligger bakom en persons sexuella skam.


Utbilda sig själv. Kunskap är makt! Genom att lära sig mer om sexuell hälsa, sexualitetens mångfald och sexuella rättigheter kan man öka sin förståelse för olika aspekter av sexualiteten och minska känslor av skam.


Utmana negativa tankar. Att vara medveten om sina negativa tankar om sex och sin kropp. Man kan utmana dessa tankar genom att fråga sig själv om de är realistiska och baserade på fakta eller om de är produkten av internaliserad skam från samhället eller ens uppfostran.


Öppen kommunikation. Att prata om sina sexuella känslor och erfarenheter med en betrodd vän, partner eller familjemedlem. Att dela sina känslor kan hjälpa en att bryta den isolering som sexuell skam ofta skapar och minska dess påverkan.


Reflektera över ens egna värderingar. Att fundera över vilka värderingar och normer kring sexualitet som man har fått från samhället och sina närmaste. Att försöka identifiera vilka av dessa värderingar som kanske inte längre är relevanta för en eller som man inte håller med om.


Utveckla självmedkänsla. Att vara snäll mot sig själv och ge sig själv tillåtelse att vara människa och unik. Acceptera att ingen är perfekt när det gäller sex eller något annat. Ge sig själv kärlek och omsorg när man känner sig skamsen.


Utforska sin sexualitet. Om man känner sig redo och trygg, kan man börja utforska sin sexuella identitet och önskningar. Detta kan inkludera att prova nya saker, utforska fantasier och lära känna sin kropp och dess behov bättre.


Gruppterapi och supportgrupper. Att delta i en supportgrupp med människor som delar liknande erfarenheter kan vara till stor hjälp. Man kan få stöd och förståelse från andra och lära sig hur de har hanterat sin sexuella skam.


Det är viktigt att komma ihåg att läkning från sexuell skam kan ta tid och att det är en individuell resa för varje person. Var tålmodig med dig själv och ge dig själv tid och utrymme att växa och förändras. Om du känner att sexuell skam påverkar ditt välbefinnande och livskvalitet på ett betydande sätt, tveka inte att söka professionell hjälp och stöd.

 

Har du några frågor? Mejla mig på sexologen@lustly.se

Är du intresserad av att boka in ett samtal med mig? Mejla mig på sexolog.sandraolofsson@gmail.com

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.