Snabb & diskret leverans
Hämta i butik
Fri frakt över 995 kr

Så funkar din sexlustEn del har sexlust varje dag. Tankarna på sex kan uppstå från ingenstans, helt utan någon form av provokation. Andra har inte alls samma spontana tankar på sex och lusten uppstår endast under tillfällen när “pusslet” är lagt. Kanske under en varm solsemester eller efter en kväll i soffan med tända ljus och meningsfulla samtal. Slidbärare blir ofta stämplade som mindre kåta och glada i sex än penisbärare, varför är det så? Är det bara testosteronet som påverkar eller finns det andra faktorer?  

Vad är sexlust?

Sexlust är en naturlig och komplex del av människans sexualitet. Den uppstår i hjärnan som skickar signaler till kroppen som gör att den reagerar med exempelvis erektion och lubrikation. Det är en kombination av biologiska, psykologiska och sociala faktorer som samverkar för att väcka och upprätthålla vår sexlust.    

Vilka faktorer baseras sexlusten på?

Biologiska faktorer.

 • Hormonella förändringar. Hormoner som testosteron, östrogen och progesteron spelar en viktig roll för sexlusten. Förhöjda nivåer av testosteron hos både män och kvinnor kan öka sexlust, medan förändringar i östrogen- och progesteronnivåer kan påverka sexlusten hos kvinnor under menstruationscykeln och klimakteriet.
 • Neurotransmittorer. Vissa neurotransmittorer, som dopamin och serotonin, påverkar belöningssystemet och humör, vilket kan påverka sexlust och tillfredsställelse.
 • Fysisk hälsa. Allmän fysisk hälsa och välbefinnande kan påverka sexlusten positivt eller negativt. Till exempel kan hälsoproblem, mediciner eller kroniska sjukdomar påverka lusten.
   

Psykologiska faktorer.

Känslomässigt välbefinnande. Psykiska tillstånd som stress, ångest eller depression kan minska sexlusten. Positiva känslor, som intimitet, tillgivenhet och passion kan öka sexlusten.

 

Självbild och kroppsuppfattning.

En positiv självbild och kroppsuppfattningen kan främja sexlust. Negativa uppfattningar om kroppen eller brist på självförtroende kan däremot minska sexlusten. 

 

Sexuell självkännedom.

Att vara medveten om sina egna sexuella önskningar, preferenser och fantasier kan bidra till att öka sexlusten. Kommunikation och öppenhet med partner kan också spela en viktig roll.

 

Sociala faktorer.

 • Relationella faktorer. Kvaliteten på den sexuella relationen och kommunikationen med en partner kan påverka sexlusten. Att känna sig trygg, respekterad och ömsesidigt attraktion kan bidra till att öka lusten.
 • Kulturella och samhälleliga normer. Kulturella och samhälleliga normer kan påverka våra attityder och förväntningar kring sex. Negativa eller begränsande normer kan hämma sexlusten, medan positiva och öppna normer kan främja den.
 • Yttre stress. Stress från arbete, ekonomi eller andra livsproblem är vanliga problem till låg sexlust. 

Det finns mer till sexlust än så. Man kan kategorisera lust som spontan och responsiv. Konceptet bygger på att vi alla (förutom kanske för de asexuella som inte har behov eller lust till sex alls) tillhör en av dessa kategorier eller en kombination av båda. Lust har de flesta av oss, men det är vägen till lusten som ser olika ut för olika personer. Nedan förklarar jag kortfattat om vad denna teori bygger på. 

Spontan sexlust

Spontan sexlust innebär en naturlig och omedelbar sexlust som uppkommer utan någon särskild stimuli eller påverkan. Vissa människor upplever att de har en stark spontan sexlust som återkommer regelbundet och oberoende av omständigheterna. Det kan innebära att de känner sig sexuellt upphetsade och sugna på sex utan någon specifik anledning. Spontan sexlust är ofta förknippad med höga nivåer av testosteron och kan vara mer framträdande hos penisbärare än hos slidbärare. 


Responsiv sexlust 


Responsiv sexlust är mer kopplad till den sexuella stimulans påverkan och svarar på externa eller interna faktorer som utlöser sexlust. Detta innebär att sexuell upphetsning och önskan att delta i sexuell aktivitet kan uppstå som svar på exempelvis partners närhet, erotisk beröringar, kärleksfull kommunikation eller sexuella fantasier. Responsiv sexlust är mer utbrett hos kvinnor, även om det inte är exklusivt för något kön.


Fun fact!:

Forskning säger att 30% av alla kvinnor har responsiv sexlust, 5% spontan lust och resterande en kombination av de båda. Detta medan 75% av männen har spontan lust och resten antingen responsiv lust eller en kombination av båda. Det här innebär att vi ofta ser en osynk i lustar och det är ett väldigt vanligt problem i heterosexuella relationer. Det behöver dock inte vara ett problem om man lär sig och förstår hur varandras och sin egen sexlust fungerar.


Känner du igen dig i beskrivningen av responsiv lust? 

För att lära dig att styra över din lust är nyckeln till det att identifiera dina sexuella bromsar och gaspedaler. Att identifiera sina sexuella bromsar handlar om att vara medveten om de faktorer eller hinder som kan hämma eller minska ens sexlust. Att kunna identifiera och hantera dessa bromsar kan hjälpa dig att styra över din lust, samt till att skapa en mer tillfredsställande och njutbar sexuell upplevelse. Att identifiera sina sexuella gaser handlar om att vara medveten om de faktorer eller stimuli som väcker eller ökar ens sexlust. Det handlar om att kunna känna igen och uppmärksamma de saker som fungerar som gaspedaler för att ge sig själv eller sin partner förutsättningar att uppnå sexlust och upphetsning. Genom att identifiera och använda dessa gaspedaler kan man aktivt jobba för att skapa sexlust. Här är några vanliga sexuella bromsar som man kan uppleva:

 • Stress och trötthet. Höga nivåer av stress, trötthet och överbelastning kan påverka sexlusten negativt. Press från arbete, familjeförpliktelser eller andra livsproblem kan göra det svårt att slappna av och känna sexlust.
 • Negativa självbilder och lågt självförtroende. Dålig självbild, lågt självförtroende eller orealistiska förväntningar på ens egen kropp eller sexuell prestation kan vara hinder för att känna sig bekväm och upphetsad.
 • Kommunikationsproblem. Otillräcklig kommunikation med en partner om sexuella önskningar, gränser och behov kan leda till en minskad sexlust. Det kan vara svårt att uppnå ömsesidig tillfredsställelse om det inte finns en öppen och ärlig dialog om sex.
 • Tidigare negativa sexuella erfarenheter. Traumatiska eller negativa sexuella erfarenheter från det förflutna kan påverka sexlusten och skapa rädsla, ångest eller obehag kring sexuella situationer.
 • Medicinska eller hormonella faktorer. Vissa medicinska tillstånd, som exempelvis hormonella obalanser, vissa läkemedel eller kroniska sjukdomar, kan påverka sexlusten negativt.

För att identifiera och hantera sina sexuella bromsar är det viktigt att vara självreflekterande och medveten om sina egna känslor, tankar och reaktioner kring sex. Det kan vara till hjälp att skriva dagbok om sina sexuella erfarenheter och reflektera över de faktorer som kan ha påverkat lusten positivt eller negativt. Att söka stöd från en professionell sexolog kan också vara värdefullt för att få insikt och verktyg för att hantera ens sexuella bromsar och uppnå en mer tillfredsställande sexlust.

Här är några exempel på sexuella gaspedaler som man kan uppleva:

 • Fysisk intimitet. Nära fysisk kontakt, som kyssar, smekningar eller beröring av erogena zoner, kan fungera som en sexuell gaspedal och väcka sexlusten och upphetsningen.
 • Erotisk fantasi och mentala bilder. Sexuell fantasi och mentala bilder kan vara starka gaspedaler för att öka sexlusten. Att fantisera om erotiska scenarier eller situationer kan vara mycket stimulerande. Ett bra tips är att läsa eller lyssna på sexnoveller.
 • Verbalt och icke-verbalt uttryck för attraktion. Att höra eller uttrycka sexuella komplimanger, smickrande ord och kärleksfull kommunikation kan fungera som en gaspedal för att öka sexlusten.
 • Sinnesstämning och atmosfär. Att skapa en romantisk och sensuell atmosfär genom belysning, musik eller dofter kan fungera som en gaspedal för att öka sexuell upphetsning och lust.
 • Kommunikation och öppenhet. Att ha öppna och ärliga samtal om sexuella preferenser, fantasier och gränser med ens partner kan fungera som en gas för att öka sexlust och intimitet.

Det är viktigt att även vara självreflekterande och medveten om de faktorer som fungerar som sexuella gaser för ens egen lust. Genom att identifiera och kommunicera dessa gaspedaler med ens partner kan man skapa en mer givande och tillfredsställande sexuell relation. Men det är viktigt att man förstår att ansvaret för att uppnå sexlust inte enbart ligger på partnern, utan samtliga i relationen. Att vara öppen för att utforska och experimentera med olika sätt att väcka och öka sexlust kan vara en viktig del av att främja en sund och tillfredsställande sexuell upplevelse.


Hur kan vi främja och balansera vår sexlust? 

Det är viktigt att komma ihåg att både spontan och responsiv sexlust är normala och giltiga uttryck för sexlust. För att främja en balanserad sexlust kan följande strategier vara användbara:

 • Kommunikation och förståelse. Partners bör kommunicera öppet och ärligt om sina individuella sexuella behov och preferenser. Att ha en ömsesidig förståelse för varandras sexuella lustmönster kan bidra till ökad intimitet och tillfredsställelse.
 • Utforska och variera sexuella upplevelser. Att experimentera med olika typer av sexuell stimulans och aktiviteter kan hjälpa till att väcka och upprätthålla sexlust. Att ta tid för erotiska lekar, sexleksaker eller rollspel kan öppna upp för nya källor av sexuell njutning.
 • Stresshantering. Stress kan vara en av de vanligaste orsakerna till minskad sexuell lust. Att lära sig hantera stress genom avslappningsövningar, motion eller meditation kan bidra till att återfå en balanserad sexuell drift.
 • Förbättra den sexuella relationen. Att prioritera kvaliteten på den sexuella relationen. Det kan innebära att arbeta på intimiteten i relationen. Alltså fysisk intimitet (beröring utanför sex), emotionell intimitet (att dela känslor och vara sårbara med varandra), kognitiv intimitet (dela tankar och ideér samt få förståelse av varandra), intimitet i form av delade upplevelser (skapa minnen, hitta på äventyr, göra roliga saker i vardagen).

 

Har du frågor? Mejla mig på sexologen@lustly.se

Är du intresserad av att boka in ett terapisamtal med mig? Mejla mig på sexolog.sandraolofsson@gmail.com


Hoppas ni har en fantastisk sommar!