Snabb & diskret leverans
Hämta i butik
Fri frakt över 995 kr

Berikande sexuella relationer som singel

Singles Day firas den 11 november och firades första gången på 1990-talet av kinesiska studenter. Studenterna firade denna dag som en motreaktion till det parcentrerade firandet av Alla hjärtans dag. Dagen främjar självkärlek, självacceptans och att uppmuntra till en positiv syn på ensamhet. En dag då singlar firar sina individuella prestationer och livsstilar utanför det traditionella ramverket av romantiska relationer. För mig som sexolog vill jag denna dag uppmuntra till singelsex och allt vad det innebär. Vissa personer tycker singelsex är knepigt, som en rysk roulette eller bara allmänt svårt. Det kan upplevas läskigt att dela en sådan intim stund som sex kan vara, med en människa man inte har en känslomässig connection och tillit till. 

 

Sexualitet är en viktig och naturlig del av vår mänskliga natur. Det är en resa som vi alla gör på vårt eget sätt och i vår egen takt. Att utforska sin egen sexualitet och preferenser är en djupgående resa som bör mötas med förståelse och respekt - både för dig själv och för dina partners. Det absolut bästa sättet att göra detta på är genom att kommunicera öppet och ärligt om dina sexuella behov och önskemål. På så sätt skapar du en trygg och öppen miljö för sexuell utforskning. Det kan vara skrämmande att öppna sig på det här sättet, men det kan också vara en av de mest befriande och berikande stegen du tar i dina sexuella förhållanden.

 

Vilka fördelar finns det med att ha sex som singel?


Att njuta av sex som singel är en möjlighet till en djup och intim upplevelse som kan stärka vår koppling till oss själva och vår egen sexualitet. Det handlar om att utforska och omfamna vår kropp och våra behov på ett sätt som är helt unikt för oss själva. Det är en chans att upptäcka vad som ger oss glädje och njutning och att skapa en känsla av välbefinnande och självmedvetenhet.

 

 • Självkännedom. Genom att ha sex som singel kan man lära känna sin egen kropp och sexuella preferenser på ett djupare sätt. Det är vanligt att vi möter människor med andra sexuella erfarenheter och egenheter och på så sätt lär oss från dem eller upptäcker nya sätt att njuta sexuellt på. Det här kan leda till en starkare känsla av självmedvetenhet och självkännedom, vilket i sin tur kan stärka ens känsla av identitet och självförtroende.
 • Viktiga hormoner för vårt välbefinnande.
  Under beröring utsöndras hormonerna oxytocin, endorfiner och serotonin. Oxytocin kallas ofta för "kärlekshormonet" eller "närhetshormonet" eftersom det är starkt förknippat med social interaktion och anknytning. Oxytocin frisätts vid fysisk beröring såsom kramar, handhållning, sex och annan fysisk närhet. Endorfiner frisätts också under beröring. Detta fungerar som kroppens naturliga smärtstillande ämnen. Dessa hormoner hjälper till att minska känslor av smärta och stress, samtidigt som de kan ge en känsla av välbefinnande och glädje. Beröring kan också öka nivåerna av serotonin i kroppen. Serotonin är en signalsubstans som är involverad i regleringen av flera funktioner som exempelvis aptit och sömn. Ökade nivåer av serotonin kan bidra till en känsla av välbefinnande och lycka. Att ha en hälsosam och regelbunden sexuell aktivitet kan alltså bidra till en massa bra saker, som exempelvis minska sexuell frustration och stress. Detta kan i sin tur bidra till att förbättra ens mentala hälsa och livskvalitet.

 • Självständighet. Genom att kunna njuta av sex som singel kan man stärka sin känsla av självständighet och rätten till att bestämma över sitt eget liv. Det kan bidra till att skapa en starkare känsla av personlig integritet och oberoende, vilket i sin tur kan öka självförtroendet och välbefinnandet. 
 • Positiv syn på sexualitet. Genom att acceptera och njuta av sin egen sexualitet som singel kan man främja en positiv syn på sexuell hälsa och välbefinnande. Det kan bidra till att minska stigmat kring sexuell njutning, minska skam runt sex och främja en öppen och respektfull dialog om sexuell hälsa och relationer.
 • Personlig utveckling. Genom att utforska sin egen sexualitet som singel kan man främja personlig utveckling. Det kan leda till en ökad medvetenhet om ens egna behov och önskemål, vilket i sin tur kan bidra till att skapa starkare och mer meningsfulla relationer i framtiden.

Hur komunicarar man om sex men en sexpartner, som man inte har den starka tilliten till som man har till en kärlekspartner?

Alla personer i våra liv är främlingar för oss någon gång. För att lära känna en människa, skapa ett band samt tillit måste vi kommunicera och släppa in varandra. Att komunicera om sex och känslor kring sex är ett bra sätt till att skapa tillit i en sexuell relation. Det förebygger också att det inte sker sexuell beröring eller aktivitet som någon av parterna känner sig osäkra eller obekväma med. 

 • Var tydlig och direkt
   Kommunicera öppet och tydligt om dina gränser, preferenser och förväntningar när det gäller sex. Undvik vaga eller dubbeltydiga signaler, och var rak på sak för att undvika missförstånd.
 • Förstå samtycke
   Se till att det finns en ömsesidig förståelse och överenskommelse om vad som är bekvämt och önskvärt för båda/samtliga parter. Samtycke är avgörande i alla sexuella relationer, oavsett om det är en kärleksrelation eller inte.
 • Skapa en bekväm miljö
  Välj en lugn och avslappnad miljö för att inleda samtalet. Undvik att ta upp ämnet mitt under en sexuell situation, utan istället prata om det när båda/samtliga parter är avslappnade och inte distraherade.
 • Lyssna aktivt
  Ge din partner tillfälle att uttrycka sina åsikter och preferenser. Lyssna aktivt på deras synpunkter och var respektfull och empatisk i din respons.
 • Var respektfull
  Visa respekt för din partners gränser och preferenser. Undvik att pressa eller tvinga någon att göra något de inte är bekväma med. Kom ihåg att alla har olika preferenser och gränser, och det är viktigt att respektera dessa olikheter. Genom att bygga upp en atmosfär av ömsesidig tillit och respekt kan ni båda utforska er sexualitet på ett sätt som känns tryggt och tillfredsställande. Var öppen för kompromisser för att skapa en behaglig och respektfull upplevelse för er båda/samtliga.

 • Ha regelbundna samtal
  Se till att ha uppföljningssamtal regelbundet för att säkerställa att båda parter fortfarande är bekväma och nöjda med den sexuella relationen. Detta visar att du är engagerad i att skapa en trygg och positiv upplevelse för båda parter.

Vilka fördomar finns det om singelsex och vilka är motargumenten?


Det finns flera fördomar och missuppfattningar kring singelsex. Dessa fördommar leder till  stigmatisering eller att sex betraktas som mindre acceptabelt än sex inom ramen för en romantisk relation. Tur nog finns det gott om motargument! 


Några av de vanligaste fördomarna inkluderar:

 

“Du är inte ren om du har sex utanför romantiska relationer/giftemål” 

Singelsex kan ibland stigmatiseras eller betraktas som tabu i vissa kulturer eller samhällen. Att betrakta sex som tabu kan leda till en kultur av förtryck och skam som kan förhindra människor från att fritt uttrycka sina sexuella preferenser och önskningar. Detta leder till att personer som utövar det känner sig skamfulla, osäkra och ibland avstår från sexuell aktivitet. Sexuell njutning är människors biologiska och känslomässiga behov och en grundläggande förutsättning för de flesta människors välbefinnande. Genom att främja respekt för individens val och samtycke kan samhället skapa en mer inkluderande och stödjande miljö för olika sexuella identiteter och preferenser.

 

“Det är bara ensamma och olyckliga människor som har singelsex”

Det finns en föreställning om att personer som har singelsex är ensamma eller olyckliga, vilket inte alltid stämmer. Singelsex kan vara ett aktivt val som görs av personer som inte är i en fast relation. Många människor väljer att ha singelsex som en del av sin självständighet. Det är viktigt att respektera och erkänna deras val utan att anta att de är ensamma eller olyckliga. Att anta att singelsex endast är ett substitut för relationer kan vara fördomsfullt och inte ta hänsyn till det faktum att sexuell njutning kan vara en viktig del av en persons välbefinnande och självkänsla.

 

“Det är lösaktigt att ha singelsex”
 

Vissa personer associerar singelsex med bristande moral eller promiskuöst beteende. Detta kan leda till fördomar och negativa omdömen om de som utövar det. Singelsex kan vara en del av en sund och respektfull sexuell praxis, förutsatt att det sker med samtycke och respekt för alla inblandade parter. Att anta att singelsex per definition är promiskuöst eller oetiskt är att generalisera och stigmatisera människor som väljer att utöva det. Människor har olika preferenser och behov när det gäller sexuella relationer. Att respektera och erkänna denna mångfald kan leda till en mer inkluderande och accepterande syn på olika typer av sexuellt beteende och relationer.

 

"Singelsex är ytligt”

Det finns en utbredd uppfattning om att verklig intimitet endast kan uppnås genom sex inom ramen för en romantisk relation. Singelsex behöver inte nödvändigtvis vara begränsat till tillfälliga eller kortvariga relationer. Många människor kan uppleva djup känslomässig och fysisk intimitet även utanför traditionella romantiska förhållanden. Alla människor har olika preferenser när det gäller relationer och sexuell intimitet. Att anta att singelsex inte kan uppnå samma grad av intimitet som sex i romantiska relationer förnekar möjligheten för människor att utforska och uppleva intimitet på sina egna villkor.

 


Har du några frågor? Mejla mig på sexologen@lustly.se  

Är du intresserad av att boka in ett terapisamtal med mig? Mejla mig på sexolog@sandraolofsson.com